Укр
Рус
Українська мова
Русский язык
Кейси

Публічна оферта про надання інформаційно-консультаційних послуг

від 20 червня 2022 року
05 липня 2022
0

Даний публічний договір надання інформаційно – консультаційних послуг (надалі – “Договір”) є офіційною публічною пропозицією яка регулює договірні відносини між фізичною особою підприємцем: Курій Володимир Васильович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру № 2 074 000 0000030908 від 21.03.2017 р., (надалі – “Виконавець”), з будь-якою фізичною особою, яка має повну та нічим не обмежену правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, (надалі – “Замовник”), на нижчевикладених умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір, є публічним Договором, і регулюється ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України. Порядок його укладення регулюється ст. 642 ГК України. Розміщення тексту даного Договору в мережі інтернет за посиланням: є публічною пропозицією укладення Договору на умовах, які в ньому викладені. Умови Договору встановлюються Виконавцем.

1.2. Пропонований Договір є укладеним між Виконавцем і Замовником відповідно до ст. 642 ГК України, тільки за умовою прийняття Замовником Договору в повному обсязі. Частковий Акцепт Договору, а також Акцепт Договору на інших умовах не допускається. Безумовним Акцептом даного Договору є момент оформлення Запису на Сайті та/або у соціальних мережах та/або через дзвінок/чат з менеджером Виконавця.

1.3. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до його укладення він був повністю і належним чином ознайомлений з усіма його положеннями і прийняв їх з власної волі без будь-якого примусу. Для Акцепту Договору та отримання Послуг Замовник:

1.3.1. обирає на головній сторінці Сайту Онлайн-курс та натискає кнопку “Записатися”; або

1.3.2. звертається до менеджера за номером телефона який розміщений на Сайті або у соціальних мережах Виконавця та записується через дзвінок та/або чат із менеджером;

1.3.3. заповнює заявку на Запис, у якій вказує: ім’я, прізвище, номер телефону, електронну адресу, місце роботи/сфера зайнятості.

1.4. Сторони гарантують, що володіють необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.
1.5. Виконавець має право залучати до надання Послуг Спеціалістів, уповноважених організовувати та проводити надання Послуг.

1.6. Вказані в даному розділі Послуги є електронними послугами та регулюються Законом України “Про електронну комерцію”, а саме платними Послугами, що надаються дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Послуги, що надаються за цим Договором не є освітніми.

1.7. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Замовника. Зміни набирають чинність з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Акцепт – повне прийняття та виконання умов Договору, шляхом оформлення Замовником Запису та заповнення позначки у формі згоди.

2.2. Запис – формалізована заявка на отримання Послуг, яку Замовник заповнює при записі на Сайті та/або у соціальних мережах та/або у чатах/дзвінках з менеджером Виконавця, із зазначенням своїх Персональних даних, передбачених шаблоном заявки.

2.3. Матеріали – електронні файли: відео, текст, картинки, графіки, блок-схеми, інфограми, ілюстрації, зображення, які розміщені на Сайті та в Онлайн-курсах Виконавця, доступ до яких отримує Замовник в процесі виконання Договору.

2.4. Онлайн-курс – це формат отримання знань та навичок в режимі "тут і зараз", під час якого учень дивиться лекції у прямій трансляціїу та/або у відеозаписі, проходить інтерактивні тести, спілкується у чатах, обмінюється файлами зі Спеціалістами.

2.5. Послуги – інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем, під час проведення Онлайн-курсу та/або за допомогою надання доступу до перегляду Онлайн-курсу.

2.6. Персональні дані – інформація, яка дозволяє ідентифікувати Замовника та необхідна для надання Послуг.

2.7. Сайт – веб-сторінка в мережі інтернет, фізичної особи підприємця Курій Володимира Васильовича, за допомогою якого здійснюється надання Послуг Замовнику та розміщена за адресою: https://para.school/. Всі майнові права на Сайт належать Виконавцю.

2.8.Сервіси – стороннє програмне забезпечення, яке використовує Виконавець для надання Послуг за цим Договором, а саме: Skype, Telegram, Viber, Zoom, Kajabi, Youtube, Google Sheets, Sendpulse, MyOwnConference та інші сервіси.

2.9. Спеціаліст – фізична особа-підприємець, яка залучається Виконавцем для надання Послуг за цим Договором.

В цьому Договорі можуть бути використані терміни, які не визначені в даному розділі, в таких випадках тлумачення таких термінів проводиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну, слід керуватися таким порядком тлумаченням терміну: тлумаченням на Сайті Виконавця та/або загальноприйнятим значенням.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На умовах, передбачених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

3.2. Доступ до Послуг та Онлайн курсів Виконавця, надається на платній та/або безкоштовній основі. Вся інформація про Послуги та умови їх використання доступна Замовнику на Сайті. Замовник погоджується, що він самостійно відповідає за ознайомлення з умовами доступу до Онлайн-курсів.

3.3. Перелік Онлайн-курсів та Послуг, що надаються щодо кожного Онлайн-курсу, вартість, термін надання Послуг та інша інформація розміщені на Сайті за посиланням https://para.school/#skills і може змінюватися Виконавцем. Вибір будь якого із видів Онлайн курсів здійснюється Замовником.

3.4. Перелік та тривалість Онлайн курсів:
3.4.1. Комплексний інтернет-маркетинг – 100+ годин;
3.4.2. SEO-спеціаліст – 50+ годин;
3.4.3. Контекстна реклама Google Ads – 60+ годин
3.4.4. Розробка сайту за допомогою PHP – 80+ годин.

3.5. Пакети Онлайн-курсів:
3.5.1. Стандарт;
3.5.2. Стандарт +;
3.5.3. Розширений.

3.6. Перелік Послуг що надаються щодо кожного Онлайн-курсу:
3.6.1. Доступ до всіх лекцій курсу;
3.6.2. Доступ до Q/A сесій курсу;
3.6.3. Чек-листи та таблиці;
3.6.4. Доступ до закритого чату з усіма учасниками курсу, для обговорення завдань і результатів;
3.6.5. Перевірка і зворотний зв'язок по домашнім завданням;
3.6.6. Бонус 10 000 грн на рекламу в Google Ads*;
3.6.7. Бонусний блок по працевлаштуванню;
3.6.8. Індивідуальні консультації з Спеціалістами щодо вашого продукту;
3.6.9. Налаштування "під ключ" Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads и Facebook Pixel**;
3.6.10.Підтримка куратора після закінчення курсу;
3.6.11. Іспит та зворотний зв'язок куратора за екзаменаційним проектом;
3.6.12. Індивідуальні консультації та практична допомога з просуванням сайту;
3.6.13. Бонусний блок по працевлаштуванню.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання Послуг здійснюється за допомогою Інтернету, з використанням Сервісів, що забезпечують голосовий та відеозв’язок між Замовником і Спеціалістом. Перед використанням Сервісів, Замовнику необхідно ознайомитися з правилами їх використання та Політикою Конфіденційності.

4.2. Онлайн-курси можуть складається з записаних лекцій або можуть бути проведеними в режимі реального часу:
4.2.1. у випадку якщо курс надається у запису, Замовник може переглянути будь-яку лекцію протягом 6 місяців з моменту отримання доступу до Послуг, а саме 3 місяці, поки триває курс + 3 місяці після завершення курсу;
4.2.2. у випадку якщо курс надається у режимі реального часу, Замовник може переглянути записану лекцію протягом 6 місяців з моменту отримання доступу до Послуг, а саме 3 місяці, поки триває курс + 3 місяці після завершення курсу.

4.3. Виконавець може проводити Q/A сесії, Q/A сесії проходять наживо, на них Замовник може ставити питання щодо Онлайн-курсу та Матеріалів та отримувати відповіді від Спеціалістів.

4.4. Графік надання Послуг:
4.4.1. Комплексний інтернет-маркетинг – триває 3,5 місяці, 2 заняття на тиждень у вівторок та п'ятницю о 18:00 за київським часом, курс проводиться наживо, в режимі реального часу;
4.4.2. SEO-спеціаліст – 3,5 місяці, курс складається з записаних лекцій, можно переглядати у будь-який зручний час;
4.4.3. Контекстна реклама Google Ads - 3,5 місяці, курс складається з записаних лекцій, можно переглядати у будь-який зручний час;

4.5. Графік надання Послуг може бути зміненим Виконавцем, перед початком Онлайн-курсу та/або в процесі надання Послуг попередньо попередивши про це Замовників, інформація про зміну графіку буде розміщена на Сайті Виконавця та/або надана у чаті з менеджером та/або відправлена на електронну пошту.

4.6. Після оплати Послуг Замовником, Виконавець надає Послуги, шляхом надання доступів до Сервісів, які використовуються для надання Послуг. Замовник отримує посилання на Онлайн-курс та/або логін і пароль для входу у Сервіс.

4.7. Після закінчення надання Послуг, Виконавець надає Замовнику Документ, який свідчить про завершення отримання Послуг та цифрових знань. Обов'язковою умовою надання Документу є отримання і оплата Замовником всіх попередньо замовлених Послуг. Документи поділяються:
4.7.1. Бронзовий документ – 100% прослуховування лекцій;
4.7.2. Срібний документ – 80%+ правильних відповідей у тесті;
4.7.3. Золотий документ – 90%+ правильних відповідей у тесті та презентація вашого проекту.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається у кожній окремій пропозиції Онлайн-курсу, розміщеній на Сайті і містить у собі податки. Вартість Послуг може змінюватися, актуальну вартість на момент оплати Онлайн-курсу, Замовник може подивитися на Сайті та/або у менеджера Виконавця:

5.1.1. Комплексний інтернет-маркетинг:
5.1.1.1. Стандарт – 549€;
5.1.1.2. Стандарт+ – 699€;
5.1.1.3. Розширений – за запитом;

5.1.2. Контекстна реклама Google Ads:
5.1.2.1. Стандарт – 329€;
5.1.2.2. Стандарт+ – 429€;
5.1.2.3. Розширений – 799€;

5.1.3. SEO-спецiалiст
5.1.3.1. Стандарт – 299€;
5.1.3.2. Стандарт+ – 379€;
5.1.3.3. Розширений – 619€;

5.2. Оплата вартості Послуг за даним Договором здійснюється у вигляді передоплати, шляхом перерахування грошових коштів Виконавцю, платіжною системою “Wayforpay” та/або на шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП, за реквізитами зазначеними у Договорі та/або наданими менеджером. Оплата здійснюється на умовах, передбачених платіжною системою “Wayforpay” та/або банком який використовує Замовник для оплати Послуг.

5.3. Вартість Послуг не включає в себе будь-які комісії, які стягуються банками та/або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
5.4. Оплата Замовником Послуг, здійснюється в українських гривнях, вартість Послуг на день платежу, визначається за офіційним курсом Національного банку України. Послуги вважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.5. Виконавець надає можливість розбити оплату Послуг на кілька платежів. Для отримання більш детальної інформації, Замовник повинен відправити заявку менеджеру Виконавця.

5.6. У разі здійснення оплати Послуг за допомогою банківської карти, Замовник повинен використовувати банківську карту, зареєстровану на його ім'я, оскільки повернення грошей, у випадках, передбачених Договором, проводиться тільки на підставі особистої заяви власника банківської карти, з якої надійшла оплата і на рахунок даної карти.

5.7. Сплачені Замовником грошові кошти за надання Послуг, можуть бути повернуті, якщо Замовник протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту оплати, письмово звернувся до Виконавця із заявою про повернення сплачених коштів, відповідно до статті 9 Закону України “Про захист прав споживачів”. Виконавець повертає грошові кошти, протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дати надходження письмової заяви від Замовника.

5.8. У разі повернення Замовнику оплати за Послуги, кошти повертаються, з вирахуванням комісії яку сплатив Виконавець платіжній системі “Wayforpay” та податком ФОП який сплатив Виконавець, при отриманні коштів від Замовника, комісія “Wayforpay” становить 2,2%, податок ФОП становить 5% від суми оплати.

5.9. Платіжна система “Wayforpay” може змінювати розмір комісії, Виконавець не несе відповідальності за таку зміну та у разі повернення коштів які були оплачені за використанням платіжної системи “Wayforpay”, поверне кошти з вирахуванням актуальної комісії яку встановила платіжна система.

5.10. Вартість оплачених Послуги не повертається, якщо Замовник відмовився від Послуг Виконавця більш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту оплати та/або Договір не може бути виконано з вини Замовника, як це передбачено ч. 2 ст. 903 Цивільного кодексу України.

5.11. Виконавець залишає за собою право надавати Замовнику доступ до деяких Послуг безкоштовно або за знижену плату на спеціальних умовах. Інформація про спеціальні умови доступна на Сайті та Замовник самостійно несете відповідальність за ознайомлення зі спеціальними умовами вартості Онлайн-курсів за зниженою вартістю.

5.11.1. у випадку надання Виконавцем знижки більше ніж 40% на будь-який Онлайн-курс, оплата за такий Онлайн-курс не підлягає поверненню;
5.11.2. у випадку надання Виконавцем знижки менше ніж 40% на будь-який Онлайн-курс, оплата за такий Онлайн-курс підлягає поверненню згідно зі стандартною процедурою повернення коштів за Послуги, яка визначена у пунктах 5.7., 5.8. цього Договору.

5.12. Виконавець має право в будь-який час змінити вартість Послуг, шляхом оновлення інформації на Сайті або повідомлення Замовника через засоби комунікації, зазначені на Сайті.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язується:
6.1.1. забезпечувати надання Послуг та доступу до обраного Онлайн-курсу якісно і відповідно до характеристик, визначеними в пропозиції Онлайн-курсу;
6.1.2. надавати Замовнику доступ до Сервісів, що дозволяють вивчати Матеріали у вигляді Онлайн-курсів, відеозаписів, інтерактивних вправ та презентацій в електронному вигляді;
6.1.3. надавати необхідну інформацію щодо умов виконання Договору, консультувати з питань виконання Договору, що виникають у Замовника протягом строку дії Договору;
6.1.4. не розголошувати інформацію про Замовника та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та умовами Договору, або за бажанням самого Покупця;
6.1.5. здійснювати повернення оплати, відповідно до умов Договору;
6.1.6. не надсилати Замовнику рекламні пропозиції, які містять інформацію, яка: порушує права Замовника, ображає почуття та погляди Замовника, у тому числі расові, релігійні, політичні, ґендерні, містить сцени протизаконного характеру, порушує права чи свободи людини, порушує інтелектуальні права третіх осіб, містить спам;
6.1.7. розглядати скарги Замовника та/або будь-якої іншої особи;
6.1.8. надавати відповіді на скарги Замовника та/або будь-якої іншої особи.

6.2. Виконавець має право:
6.2.1. змінювати умови Договору, вартість та перелік Послуг, на свій розсуд без попереднього узгодження з Замовником, в разі внесення змін до Договору, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору на Сайті, якщо інший термін вступу в силу не вказано додатково при такому розміщенні;
6.2.2. відмовити Замовнику в наданні Послуг, у випадку порушенням ним умов Договору;
6.2.3. додавати електронну адресу/телефонний номер Замовника, вказаний при Записі у список розсилки листів, повідомлень, інших пропозицій щодо Послуг;
6.2.4. у випадках, передбачених Договором, повертати Замовнику оплачені грошові кошти на підставі отриманого від Замовника заяви про повернення коштів;
6.2.5. припинити надання Послуг за Договором, без повернення сплачених грошових коштів Замовнику, у разі порушення Замовником правил поведінки (реклама, нецензурна лайка) та/або якщо дії Замовника або обставини, створені Замовником, загрожують або можуть загрожувати в майбутньому конфіденційності Матеріалів, Онлайн-курсів і процесу надання Послуг, при цьому Замовник зобов'язується прийняти односторонню відмову Виконавця від подальшого виконання Договору і факт розірвання Договору з ініціативи Виконавця;
6.2.6. розміщувати в спеціальних блоках на Сайті рекламні матеріали та посилань на сторонні ресурси. При цьому Виконавець не несе відповідальність за рекламні матеріали і доступність таких ресурсів, за їх контент,не гарантує, що такі ресурси і розміщена в них інформація не порушують права третіх осіб, а також не гарантує безпечність використання таких ресурсів. Виконавець не несе відповідальність за будь-які наслідки, пов’язані з використанням Замовником цих ресурсів, їх контенту або реклами.
6.2.7. в односторонньому порядку призупинити надання Послуг Замовнику та/або заблокувати подальший доступ до Онлайн-курсу у разі якщо Замовник порушує правила та умови цього Договору;
6.2.8. використовувати, розміщувати, редагувати і видаляти контент на Сайті та/або у соціальних мережах, в тому числі відео, відгуки та коментарі Замовників, при виконанні зобов'язань цього Договору;
6.2.9. не розглядати скаргу та/або повідомлення від Замовника, якщо воно складене з використанням нецензурної, ненормативної та/або грубої лексики та/або містить образи Спеціалістів або інших Замовників Виконавця та/або містить вимоги, які не обґрунтовані та не підтверджені фактами та/або суперечить нормам законодавства України.

6.3. Права Замовника:
6.3.1. відмовитись від розсилки електронних листів, що надсилаються Виконавцем, перейшовши за посиланням, зазначеному в електронному листі;
6.3.2. отримувати Послуги належної якості в обсягах, передбачених Договором;
6.3.3. у випадках, передбачених Договором, звернутися до Виконавця із заявою про повернення коштів, сплачених за надання Послуг.
6.3.4. звертатися в службу підтримки Сайту;
6.3.5. редагувати та змінювати, видаляти свої Персональні дані;
6.3.6. приймати участь в акційних пропозиціях;
6.3.7. купляти Онлайн-курси та Послуги зі знижкою.

6.4. Обов'язки Замовника:
6.4.1. надавати достовірні Персональні дані в заявці;
6.4.2. у разі зміни Персональний даних, зазначених у заявці, Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту такої зміни, при цьому в разі невиконання вимог даного пункту Замовник несе ризики негативних наслідків для Сторін в рамках виконання Договору;
6.4.3. оплачувати Послуги Виконавця в розмірі і в строки, встановлені пропозицією Онлайн-курсу, а також даним Договором;
6.4.4. не копіювати, не продавати, не поширювати у будь-яких результати інтелектуальної діяльності Виконавця, які стали доступні Замовнику в ході надання Послуг, а також не записувати їх на аудіо носії та/або відеоносії;
6.4.5. не вчиняти будь-які дії, які спрямовані на заподіяння шкоди або втручання в функціонування Сайту та/або унеможливлюють надання Послуг;
6.4.6. не вчиняти будь-які дії, які спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до Матеріалів Виконавця, Персональних даних Замовників та залучених Спеціалістів.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Акцептуючи Договір, Замовник надає згоду на обробку Виконавцем його Персональних даних з метою виконання умов цього Договору, а також для обробки інформації про замовлення, надсилання рекламних та спеціальних пропозицій засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком).

7.2. Обробка Персональних даних включає в себе збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміну, використання, передачу, надання доступу, видалення, знищення протягом терміну дії Договору, а також протягом 3 (трьох) років з моменту припинення Договору.

7.3. Збір та обробка Персональних даних Замовника у зв’язку з використанням Сайту та Послуг відбувається відповідно до Політики Конфіденційності Виконавця та Закону України “Про захист персональних даних”.

7.4. Для збору та обробки Персональних даних, Виконавець користується системами Google ADS та Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar, Sendpulse, Jivosite, Ringostat. Збір та обробка відбувається відповідно до Політики Конфіденційності Виконавця.

7.5. Виконавець не обробляє Персональні дані Замовників, надані у зв’язку з розрахунками за платежами. Виконавець не зберігає реквізити банківських карт на своїх ресурсах, у тому числі серверах, хмарних сховищах тощо.

7.6. Виконавець зобов'язується не розголошувати отримані від Замовника Персональні дані та дотримуватись вимог Закону України “Про захист персональних даних”

7.7. Не вважається порушенням:


7.7.1. надання Виконавцем Персональних даних Замовника та відповідної інформації третім особам, що діють на підставі Договору з Виконавцем для виконання договірних зобов'язань перед Замовником;
7.7.2. надання інформації, відповідно до обґрунтованих та застосованих вимог чинного законодавства України.

7.8. Для поліпшення якості сервісу та Сайту, Виконавець використовує файли Cookie. Якщо Замовник продовжує використовувати Сайт, Виконавець має право вважати що Замовник згоден з використанням Cookie-файлів.

8. АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Всі виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, а саме програмне забезпечення Сайту, Матеріали розміщені на Сайті та надані під час Онлайн-курсу, в тому числі: елементи дизайну, назва, графічні зображення, ілюстрації, переклад, контент та опис, та інші об'єкти, а також складові частини Сайту та їх елементи захищені відповідно до чинного Закону України “Про авторське право і суміжні права”, Всесвітньої конвенції про авторське право 1952, Бернської конвенції з охорони літературних та художніх творів 1971, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883. а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами та належать фізичній особі підприємцю Курій Володимиру Васильовичу.

8.2. Виконавець надає Замовнику обмежене право на використання інтелектуальної власності, відповідно до цього Договору і за умови виконання зобов'язань (надалі “Ліцензія”).

8.3. Виконавець надає Замовнику Ліцензію, яка:
8.3.1. є обмеженою, що означає, що Замовник може використовувати Матеріали Послуг та Сайту тільки в цілях, встановлених Виконавцем у цьому Договорі;
8.3.2. є невиключною, що означає, що Виконавець надає таку ж Ліцензії іншим особам;
8.3.3. є призначеною тільки для використання Замовником, що означає, що Замовник не може передавати будь-які права на інтелектуальну власність, які йому надає Виконавець, будь-якій іншій особі;
8.3.4. є не обмеженою територією, що означає, що дія Ліцензії поширюється на весь світ;
8.3.5. може бути відкликана, що означає, Виконавець в будь який час, на свій розсуд може припинити дію цієї Ліцензії.

8.4. За Ліцензією Замовник має право:
8.4.1. переглядати і отримувати доступ до Матеріалів Виконавця розміщених на Сайті та наданих під час Онлайн-курсів та контенту інших Замовників, наприклад: відгуків та коментарів, переписки в загальних чата;
8.4.2. розміщувати, редагувати і видаляти контент на Сайті, в тому числі відгуки та коментарі, при дотриманні зобов'язань цього Договору.
8.5. Виконавець на свій розсуд може зберігати, тимчасово забороняти або видаляти будь-який контент наданий та/або розміщений Замовником, який, порушує цей Договір, може бути незаконним або може порушувати права, завдавати шкоди або створювати загрозу безпеці третіх осіб.

8.6. Матеріали, інформація, контент на Сайті та у Послугах, можуть бути змінені Виконавцем без попереднього повідомлення Замовника про таку зміну.

8.7. Замовник визнає та погоджується з тим, що Виконавець володіє всіма правами на інтелектуальну власність, що вказана в пункті 8.1. цього Договору.

8.8. Розміщуючи контент на Сайті, Замовник підтверджує що має право надавати та погоджується надати Виконавцю безвідкличну, безстрокову, безкоштовну, невиключну, не обмежену, ліцензію на використання та поширення такого контенту.

9. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до даного Договору та чинним законодавством України.

9.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником виключно в межах сплачених Послуг та загальна відповідальність Виконавця перед Замовником у зв’язку з наданням Послуг та можливістю використовувати Сайт, не повинна перевищувати 800 EUR. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником у разі, якщо Послуги не були надані з вини Замовника.

9.3. У разі порушення Виконавцем термінів надання Послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням термінів надання Послуг або наданням Послуг в нові терміни до повного їх виконання.

9.4. Виконавець не гарантує, що контент та Матеріали, розміщені на Сайті, будуть правильними, новітніми або повними. На Сайті та у Послугах Виконавця, можуть утримуватися технічні неточності та помилки. Матеріали може бути переведені людиною або комп'ютерною програмою без участі людини та без подальшої перевірки спеціалістом, Виконавець не гарантує точность чи повноту перекладу.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за оновлення своїх Матеріалів з метою постійної підтримки новизни інформації, а також за забезпечення точності та повноти будь-якої розміщеної інформації.

9.6. Замовник гарантує та підтверджує що будь-який контент, який він розміщує на Сайті не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає гідність іншої фізичної особи, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України.

9.7. Замовник гарантує та підтверджує, що він досяг вісімнадцятирічного віку і не використовує Сайт з протиправною метою.

9.8. Замовник гарантує та підтверджує, що його Персональні дані можуть використовуватися для розсилки рекламних пропозицій та Замовник повідомлений, що Сайт містить рекламний контент.

9.9. Кожна Сторона несе самостійну відповідальність за шкоду, заподіяну її діями третім особам.

9.10. Замовник розумієте та погоджуєтесь з тим, що надаючи та/або публікуючи будь-який контент, він робить це на свій власний ризик та розсуд, а також несе особисту відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені такими діями. Виконавець не несе відповідальності за будь-який контент, розміщений користувачами Майданчика.

9.11. Якщо Замовник допустить копіювання та/або розповсюдження та/або продаж інтелектуальної власності, інформації та Матеріалів Виконавця, Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за завдані збитки, включаючи недоотриманий прибуток.

9.12. Виконавець не гарантує якість та умови надання послуг Сервісами, що залучає до надання Послуг Замовнику. В даному випадку, гарантом виступають Сервіси, які використовує Змовник для отримання Послуг. З умовами надання послуг Сервісів, можно ознайомитися у правилах використання Сервісів які розміщені на їх веб ресурсах.

9.13. У разі здійснення оплати за Послуги з використанням платіжної системи “Wayforpay”, Виконавець не гарантує точність проведення безготівкової оплати. В даному випадку, гарантом проведення безготівкової оплати виступає платіжна система “Wayforpay”. З умовами здійснення оплати за Послуги, шляхом використання платіжної системи “Wayforpay”, можна ознайомитись скориставшись внутрішнім посиланням.

9.14. Виконавець не несе відповідальність за контент розміщеним Замовниками, і не здійснює перевірку вмісту, достовірності та безпеки такого контенту, а також наявності у Замовника обсягу прав на його розміщення та використання.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов, передбачених цим Договором, відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Сторони вживатимуть усіх можливих заходів для вирішення виниклих в ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним суперечок і розбіжностей шляхом переговорів. У разі виникнення спору Замовник може зв’язатися з Виконавцем за адресою електронної пошти hello@para.school, зазначеною на Сайті, щоб спробувати вирішити проблему.

10.3. Претензійний порядок вирішення спору Сторін полягає в направленні письмової претензії на електронну пошту відповідної Сторони. Термін відповіді на претензію повинен бути не більше 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання претензії вперше.

10.4. Якщо спір або розбіжності не можливо вирішити шляхом переговорів, такі спори підлягають розгляду відповідно до вимог чинного законодавства України в суді за місцем знаходження Виконавця.

10.5. Будь-який судовий спір повинен вважатися суперечкою між Виконавцем та Замовником особисто. У межах, дозволених законом жоден судовий процес не повинен бути об’єднаний з будь-яким іншим процесом, а також не може вирішуватися на груповій основі або з використанням групових процедур. Положення цього Договору, забороняє передавати судовий спір представникам від імені широкої громадськості або іншим особам.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню умов цього Договору.

11.2. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, відносяться обставини та події надзвичайного характеру, які не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами.

11.3. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов'язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін після їх появи. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу.

11.4. Строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.

11.5. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує 3 (три) місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Замовник розуміє та погоджується, що доступ до Сайту та Послуг час від часу може бути обмеженими або надаватися повільніше, у в зв’язку зі збоєм програмного забезпечення, відмовою серверів, мереж, електронного/механічного обладнання та/або перевантаженням системних потужностей, перериванням електроживлення та іншого обслуговування та/або будь-якою іншою причиною, яка не залежить від Виконавця.

12.2. Замовник може надати повідомлення та інформацію та/або подати скаргу на дії інших Замовників, які порушують правила та умови встановленні цим Договором, на електронну адресу hello@para.school, яка зазначена на Сайті. Виконавець розглядає скаргу та/або повідомлення від Замовника, протягом 3 (трьох) робочих днів.

12.3. На Сайті можуть діяти додаткові або інші положення, умови та зауваження, за будь-яких протиріч такі додаткові або інші положення, умови та зауваження матимуть пріоритет над цим Договором.

12.4. Повне виконання зобов'язань Виконавця перед Замовником визначається моментом закінчення терміну, відведеного на надання Послуг за обраним Онлайн-курсом відповідно до умов пропозиції зазначеної в Онлайн-курсі.

12.5. Даний Договір діє до моменту відмови від взаємовідносин однієї із Сторін.

12.6. Замовник надає згоду на інформування про заходи, Онлайн-курси та інші Послуги Виконавця, шляхом e-mail розсилки на вказану Замовником адресу електронної пошти. Дана згода дається на невизначений термін і діє до отримання Виконавцем повідомлення Замовника про відмову від розсилки на електронну адресу hello@para.school.

ФОП Курій Володимир Васильович

ІПН: 3355004391

Адреса: 04086, м. Київ, вул. Ольжича, будинок № 6, кв.64

Телефон: +380507411693

E-mail: hello@para.school

Веб-сайт: https://para.school/

Банківські реквізити:

IBAN UA103808050000000026009565124

МФО 380805

Найменування банку: Банк ПАТ ""РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"", м.Київ

Сподобалась стаття?
😍
😂
😄
😐
🤔
😩
Розповісти друзям: